فارسی    English    Chinese    العربیه امروز جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

جستجوي پيشرفته

پيش فرض جستجو And "شامل همه كلمات" ميباشد در صورتيكه نتايج دلخواه حاصل نشد از گزينه هاي جستجوي پيشرفته استفاده نماييد و با تغيير آنها به نتيجه دلخواه دست يابيد.

متن جستجو:      در بين:      نوع: 
استان :         
     دقیقا همین عبارت      شامل همه کلمات      شامل هریک از کلمات


نتیجه جستجو

(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مشهد يا كشور افغانستان....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) سدیم آلکیل بنزن سولفونات
توضیحات:    نام عمومی:سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام تجاری :سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام علمی:   مشخصات فنی:    تو....
(خریدار) اسید نیکوتینیک-بتا بنزن هگزابرماید-کلرودیفنیل
توضیحات:    نام عمومی:اسید نیکوتینیک-بتا بنزن هگزابرماید-کلرودیفنیل   نام تجاری :اسید نیکوتینیک-بتا بنزن هگزابرماید-کلرودیفنیل   نام علمی:اسید نیکوتینیک-بتا....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اشتهارد....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن
توضیحات:    نام عمومی:مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) سدیم آلکیل بنزن سولفونات
توضیحات:    نام عمومی:سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)
توضیحات:    نام عمومی:LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)
توضیحات:    نام عمومی:LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :LAB   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)
توضیحات:    نام عمومی:LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)   نام تجاری :LAB   نام علمی:آلکیل بنزن خطی   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید   نام تجاری :اسید سولفونیک   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :LAB   نام علمی:LAB   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :LABSA   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) الکیل بنزن سولفونیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:الکیل بنزن سولفونیک اسید   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: الکیل بنزن   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) بنزن
توضیحات:    نام عمومی:بنزن   نام تجاری :بنزن   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:کارخانه....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) سدیم آلکیل بنزن سولفونات
توضیحات:    نام عمومی:سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام تجاری :سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام علمی:   مشخصات فنی:  &....
(خریدار) الکیل بنزن
توضیحات:    نام عمومی:الکیل بنزن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الکیل بنزن
توضیحات:    نام عمومی:الکیل بنزن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) LINEAR ALKYL BENZENE ( لینیر آلکیل بنزن)
توضیحات:    نام عمومی:LINEAR ALKYL BENZENE ( لینیر آلکیل بنزن)   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :الكيل بنزن خطي   نام علمی:الكيل بنزن خطي   مشخصات....
(خریدار) سدیم آلکیل بنزن سولفونات
توضیحات:    نام عمومی:سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام تجاری :   نام علمی:سدیم الکیل بنزن سولفونات   مشخصات فنی:    توض....
(خریدار) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :lab   نام علمی:lab   مشخصات فنی: اکلیل بنزین خطی(lab) ماده اولیه شوینده   توضیحات....
(خریدار) سدیم آلکیل بنزن سولفونات
توضیحات:    نام عمومی:سدیم آلکیل بنزن سولفونات   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) لینیر آلکیل بنزن
توضیحات:    نام عمومی:لینیر آلکیل بنزن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار)  LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)
توضیحات:    نام عمومی: LINEAR ALKYL BENZENE / LAB ( لینیر آلکیل بنزن)   نام تجاری :LAB   نام علمی:LINEAR ALKYL BENZENE / LAB   مشخصات فنی: HS38170011   توضیحات تکمیلی:از ایران   محل تخلیه:....
(خریدار) بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.
توضیحات:    نام عمومی:بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.   نام تجاری :LABSA   نام علمی:Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.   مشخصات فنی: Cas No. : 85536-14-7 EC No.: 287-494-3  ....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(خریدار) بنزن سولفونیک اسد 70%
توضیحات:    نام عمومی:بنزن سولفونیک اسد 70%   نام تجاری :بنزن سولفونیک اسد 70%   نام علمی:بنزن سولفونیک اسد 70%   مشخصات فنی: density:1.281.30 viscosity:3436 sulfuric....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید 70% پی تولون سولفانیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید 70% پی تولون سولفانیک اسید   نام تجاری :phenol sulphonic acid,eltesol ta 65,eltesol TSX   نام علمی:   مشخصات فنی: C6H6O3S)clear,liquid) (C7H8O3S(LIGHTDARK....
(خریدار) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن
توضیحات:    نام عمومی:مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن
توضیحات:    نام عمومی:مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) پارا زایلن
توضیحات:    نام عمومی:پارا زایلن   نام تجاری :1 و 4 دی متیل بنزن   نام علمی:Para Xylene   مشخصات فنی: پتروشیمی بندر امام - پتروشیمی برزویه- بوعلی   توضیحات تکمیلی:۲۰۰ لیتری   محل تخلیه:درب....
(فروشنده) ضد یخ
توضیحات:    اتانول امین،مخلوط زایلین،منواتانول امین،انیدریک فتالیک،اسید ترفتالیک،اسید استیک،MEG،DEG ،استایرن منومر،تولوئن،بنزن الکین،بنزن خطی،پنتا،جوش شیرین،اسید چرب،آب ژاول،اوره صنعتی،لوپ کات سبک و سنگین،آروماتیک سبک و سنگین،برش سنگین نفتالین دار،میعانات....
(فروشنده) حشره کش خانگی
توضیحات:    امین ، فروش منو اتانول امین ، فروش انیدرید فتالیک، فروش اسید ترفتالیک ، فروش اسید استیک ، فروش استایرن منومر، فروش تولوئن ، فروش بنزن الکیل ، فروش بنزن خطی ، فروش پنتا ، فروش جوش شیرین ، فروش اسید چرب ، فروش آب ژاول ، فروش اوره صنعتی ، فروش لوپ کات سبک و سنگین....
(فروشنده) حشره کش کشاورزی
توضیحات:    امین ، فروش منو اتانول امین ، فروش انیدرید فتالیک، فروش اسید ترفتالیک ، فروش اسید استیک ، فروش استایرن منومر، فروش تولوئن ، فروش بنزن الکیل ، فروش بنزن خطی ، فروش پنتا ، فروش جوش شیرین ، فروش اسید چرب ، فروش آب ژاول ، فروش اوره صنعتی ، فروش لوپ کات سبک و سنگین....
(فروشنده) بنزن خطی
توضیحات:    نام عمومی:بنزن خطی   نام تجاری :بنزن خطی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ساینا شیمی خریدار و فروشنده بنزن....
(فروشنده) بنزن الکیل
توضیحات:    نام عمومی:بنزن الکیل   نام تجاری :بنزن الکیل   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ساینا شیمی خریدار و فروشنده
(فروشنده) مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن
توضیحات:    نام عمومی:مخلوط تولوئن زایلن-مخلوط بنزن تولوئن زایلن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: 55%تولوئن 45%زایلن -_مخلوط تولوئن زایلن 50% بنزن....
(فروشنده) حلال هاي نفتي و آروماتيك
توضیحات:    هاي نفتي و آروماتيك   نام تجاری :آروماتیک   نام علمی:   مشخصات فنی: مخلوط تولوئن و زایلین مخلوط تولوئن ، زایلین و بنزن   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) فورفورال
توضیحات:    توليد مي گردد. فورفورال خالص يك مايع روغني شكل ؛ بدون رنگ ؛شفاف و آتش گير مي باشد. فورفورال به راحتي در الكل ؛ دي اتيل اتر ؛استن ؛بنزن ؛كلروفرم و تا حدي (حدودآ 8 درصد) در آب حل مي گردد.   توضیحات تکمیلی:كاربرد فورفورال همچنين بعنوان حلال در استخراج مواد حلقوي براي توليد....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) الکیل بنزن سولفونیک اسید
توضیحات:    نام عمومی:الکیل بنزن سولفونیک اسید   نام تجاری :سولفونیک اسید   نام علمی:LABSA   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.
توضیحات:    نام عمومی:بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.   نام تجاری :Dodecylbenzene sulphoni acid   نام علمی:   مشخصات فنی: Dodecylbenzene sulphoni acid 021-65592518 tel:   توضیحات....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.
توضیحات:    نام عمومی:بنزن س سولفونيك اسيد 4-C10-13-sec-alkyl derivs.   نام تجاری :Suphonic Acid   نام علمی:Sulphonic Acid   مشخصات فنی: Brown Ropy-Liquid   توضیحات تکمیلی:تعرفه 3402110000  ....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس
توضیحات:    نام عمومی:آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس  ....
(فروشنده) سولفوريك اسيد
توضیحات:    فنی: هر کیلو گرم به صورت عمده ايراني   توضیحات تکمیلی:اسید سولفونیک این اسیدها با فرمول عمومی HSO3R که R می‌تواند متان یا بنزن و ... باشد، محلول در آب ، غیر فرار و جاذب الرطوبه‌اند و به عنوان عوامل امولسیون کننده ، مواد افزودنی و روغنهای روان ‌کننده و به عنوان جلوگیری....
(فروشنده) اسید سولفونیک
توضیحات:    نام تجاری :Succinic acid   نام علمی:HooccH2 CH2 cooH   مشخصات فنی: اسید سولفونیک این اسیدها با فرمول عمومی HSO3R که R می‌تواند متان یا بنزن و ... باشد، محلول در آب ، غیر فرار و جاذب الرطوبه‌اند و به عنوان عوامل امولسیون کننده ، مواد افزودنی و روغنهای روان ‌کننده و به عنوان جلوگیری....
(فروشنده) استن - استون
توضیحات:    مانند آهک ، پتاس ، اسید کلریدریک محصولاتی با چگالی بالا مانند C6H10O و C9H12 ایجاد می‌کند. در اثر واکنش با H2SO4 ، فریتیلن C9H12 ( تری متیل بنزن متقارن ) تولید می‌کند. در اثر واکنش با ید در حضور باز ، محصول یدوفرم تولید می‌کند. کاربرد استون بعنوان حلال بسیاری از ترکیبات آلی استفاده....
(فروشنده) الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده
توضیحات:    نام عمومی:الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام تجاری :الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده   نام علمی:الكيل بنزن....
نام شرکت: هلدینگ تولیدی ساینا شیمی وسایپار شیمی و دنیای پلاستیک
نام مدیر عامل:   علی اکبر رضوانی
توضیحات:    مخلوط زایلین، تری اتانول امین، منو اتانول امین، انیدرید فتالیک، اسید ترفتالیک، اسید استیک، استایرن منومر، MEG، DEG، تولوئن، بنزن الکیل، بنزن خطی، پنتا، جوش شیرین، اسید چرب، آب ژاول، اوره صنعتی، لوپ کات سبک و سنگین، آروماتیک سبک و سنگین، برش سنگین نفتالین....
نام شرکت: شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران
نام مدیر عامل:   حسين مهري
توضیحات:    نام شرکت: شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران   نام و نام خانوادگی مدیر:حسين مهري    مواد خام: نفت سفيد و بنزن   تولیدات: الكيل بنزن خطي (LAB) ماده اوليه پودرهاي شوينده به عنوان محصول اصلي،نرمال پارافيل (NP) و الكيلات سنگين (HAB) به عنوان....
نام شرکت: تولیدی بهداشتی پاک سایه شیراز (موژان)
نام مدیر عامل:   حسن عظمافر
توضیحات:    تولیدی بهداشتی پاک سایه شیراز (موژان)   نام و نام خانوادگی مدیر:حسن عظمافر   مواد خام: هیپو کلرید سدیم ,آلکیل بنزن سولفونیک اسید , دی اتانول آمین,کوکوآمید پروپیل بتائین ,سدیم لوریل اتر سولفات، کوکونات فتی اسید، دی اتانول آمید، سدیم کلراید و اسانس   ....

ورود

نام کاربری:
رمزعبور:

جهت ورود به ایمیل اینجا را کلیک کنید.

آخرین شرکتهای صنعتی عضو شده

آخرين كلمات جستجو شده